Thường trực UBND tỉnh xem xét một số danh mục dự án xin chủ trương đầu tư cấp mới và mở rộng

Thứ Hai, 15/01/2018, 19:03 [GMT+7]
.
 

Trong danh mục  11 dự án đầu tư cấp mới và mở rộng trong các KCN trên địa bàn tỉnh mà Thường trực UBND tỉnh xem xét cho ý kiến, xin chủ trương có 8 dự án xin chủ trương cấp mới, 2 dự án mở rộng, nâng công suất và 1 dự án giải trình bổ sung. Tổng vốn đầu tư các dự án gần 908,5 tỷ đồng.

Đại diện Ban quản lý các KCN cho biết, các dự án xin chủ trương đầu tư mới và mở rộng không thuộc loại hình ngành nghề hạn chế và không thu hút đầu tư theo Chỉ thị 43/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hầu hết các dự án này có quy mô nhỏ, nước thải và chất thải phát sinh không lớn. Chỉ có dự án gia công da thuộc và sản xuất chất keo dính dùng trong công nghiệp, có phát sinh chất thải nguy hại.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp từ các sở, ngành, ông Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương cấp phép đầu tư đối với các dự án mới với điều kiện các dự án này phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế tại tỉnh BRVT. Đối với dự án gia công da thuộc và sản xuất chất keo dính dùng trong công nghiệp, do có phát sinh chất thải nguy hại nên chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN-MT thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND quyết định. Ông Nguyễn Văn Trình đề nghị Cục thuế tỉnh phối hợp Ban quản lý các KCN rà soát tư cách pháp nhân của các dự án đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong quý I/2018.