Kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi xả thải gây ô nhiễm hồ Đá Đen

Thứ Hai, 15/01/2018, 19:03 [GMT+7]
.

UBND tỉnh giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở NN-PTNT, Công an tỉnh, UBND 2 huyện Tân Thành, Châu Đức và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, đánh giá tình hình ô nhiễm do hoạt động xả thải của các cơ sở chăn nuôi; đề xuất biện pháp xử lý cụ thể đối với các hành vi vi phạm. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN-MT khẩn trương tổng hợp kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10990/2017 về việc kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm đối với việc xả thải của các cơ sở sản xuất, chăn nuôi dọc các tuyến suối chảy về hồ Đá Đen; xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường nhằm bảo vệ hồ Đá Đen trước nguy cơ bị ô nhiễm môi trường nước do hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải tại tỉnh Đồng Nai và các nguồn khác, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.