Doanh nghiệp và tổ chức công đoàn cùng chăm lo bữa ăn cho người lao động

Thứ Hai, 15/01/2018, 18:06 [GMT+7]
.

Thực hiện nghị quyết 7c của BCH Tổng LĐLĐ VN về chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động, các cấp công đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật đối với người lao động tại các doanh nghiệp, trong đó có việc khảo sát, nắm tình hình tổ chức bữa ăn ca cho người lao động để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện tốt vấn đề này.

Đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 360 CĐCS thực hiện bữa ăn giữa ca, trong đó giá trị bữa ăn từ 15 ngàn trở lên có hơn 320 đơn vị, còn hơn 40 đơn vị có giá trị bữa ăn dưới 15 ngàn.

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tích cực chỉ đạo công đoàn các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện tốt bữa ăn ca cho NLĐ. Đối với những doanh nghiệp không đủ điều kiện tổ chức bếp ăn, thì phải có sự hỗ trợ thích hợp, với mức thấp nhất là 15.000 đồng/bữa ăn theo Nghị quyết 7c của Tổng LĐLĐ Việt Nam, giúp NLĐ bảo đảm sức khỏe, làm việc hiệu quả, cũng như vì sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.