Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Thân Thị Thư cho biết, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo từ Kế hoạch 03 của Ban Bí thư và nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đã đề ra kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW từ nay đến năm 2021.

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh  Đinh La Thăng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Tất Thành Cang tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. (Ảnh:VL)

Thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ, Chính quyền; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ Thành phố là: Học tập và làm theo tình yêu thương con người, chăm lo cho nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần có sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức chính trị, đạo đức lối sống, có thái độ và tâm thế là công bộc của nhân dân; học tập và làm theo tấm gương đạo đức cao cả của Người, nghiêm túc thực hành đạo đức công vụ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Học tập và làm theo phong cách gần dân, sát dân, trọng dân của Người, cần chủ động chống bệnh quan liêu, xa dân, có kế hoạch đi cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cho biết, một trong những mục tiêu lớn trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ thị phải được triển khai một cách khoa học, bài bản, hiệu quả, trên cơ sở giữ vững định hướng đến mỗi đơn vị, cơ quan, các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức quần chúng và mọi người dân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, đồng chí bí thư cấp ủy cần nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung như Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy đã đề ra, trong đó chú ý tập trung thực hiện các nội dung chính sau:

Thứ nhất, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác Hồ, các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo.

Thứ hai, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần nhận thức rõ vai trò và thể hiện trách nhiệm nêu gương, thực hiện nghiêm túc; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, định kỳ báo cáo chi bộ, cơ quan, đơn vị công tác.

Đồng chí Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh:VL)

Thứ ba, các cấp ủy đảng bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình; xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc thù của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả để biểu dương, nhân rộng các gương điển hình, đồng thời phê bình, uốn nắn những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ.

“Phải coi việc học tập và làm theo Bác Hồ thành công việc tự giác, thường xuyên, hàng ngày. Học Bác là học về tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn. Học Bác là học phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn, phong cách ứng xử văn hóa tinh tế, mềm dẻo, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm, đi vào lòng người. Học Bác là nói và viết ngắn gọn, người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm. Học Bác là tránh xa những bệnh thành tích, giữ cho mình lối sống trong sạch, giản dị, hòa mình vào với quần chúng đồng thời tự mình nêu gương sáng cho quần chúng noi theo. Làm theo Bác là việc gì có lợi cho dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được; điều gì có hại cho dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết. Hơn tất cả mọi lý thuyết, học và làm theo Bác là để trở thành một con người tử tế trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh, cương vị nào, một công dân có ích cho xã hội”, đồng chí Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo TP. Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

ĐCSVN